بسته آموزشی بازارهای بین الملل

بسته آموزشی بورس به توان 2 بسته بورس به توان دو برای شما که هیچ اطلاعاتی از بازار بورس و…
3,500,000 تومان

بسته آموزشی بورس به توان 2

بسته آموزشی بورس به توان 2 بسته بورس به توان دو برای شما که هیچ اطلاعاتی از بازار بورس و…
3,500,000 تومان

دوره آنلاین تحلیل بنیادی

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه سوم دوره آنلاین تحلیل بنیادی معرفی دوره ویدئو فرصتی استثنایی برای ایرانیان خارج از…
9,800,000 تومان

دوره آنلاین سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه 3

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه سوم کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال به مدت حداقل 93 ساعت برای بررسی رفتار قیمت…
22,500,000 تومان

دوره آنلاین بورس به توان دو گروه 4

دوره کارگاهی بورس به توان دو گروه چهارم دوره بورس به توان دو برای شما که هیچ اطلاعاتی از بازار…
5,800,000 تومان

دوره آنلاین سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه 2

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه دوم 90ساعت دوره‌ی آموزشی به همراه کوچینگ به همراه ۹۰ ساعت فیلم کلاس و…
22,500,000 تومان

دانشنامه تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکالدر این دوره چه می‌آموزید چنگال اندروز و تکنیک دوازده گانه خطوط فیبوناچی پیشرفته همراه با سری‌های زمانی…
1,500,000 تومان

بسته آموزشی سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه 1

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی 90ساعت دوره‌ی آموزشی به همراه کوچینگ به همراه ۹۰ ساعت فیلم کلاس و ۲۰ ساعت…
22,500,000 تومان

بسته آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته گروه 1

دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال و بنیادیدر این دوره چه می‌آموزید چنگال اندروز و تکنیک دوازده گانه خطوط فیبوناچی پیشرفته همراه…
9,800,000 تومان

بسته آموزشی بورس به توان دو گروه اول

دوره کارگاهی بورس به توان دو دوره بورس به توان دو برای شما که هیچ اطلاعاتی از بازار بورس و…
4,800,000 تومان

دوره آنلاین سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه 1

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه اول 90ساعت دوره‌ی آموزشی به همراه کوچینگ به همراه ۹۰ ساعت فیلم کلاس و…
22,500,000 تومان

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته گروه 2

دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال و بنیادیدر این دوره چه می‌آموزید چنگال اندروز و تکنیک دوازده گانه خطوط فیبوناچی پیشرفته همراه…
9,800,000 تومان