دوره آنلاین سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال و بنیادی به مدت 50 ساعت ویدئوهای آموزشی تحلیل بنیادی و…
22,500,000 تومان

دوره آنلاین سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه 3

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه سوم کارگاه آنلاین تحلیل تکنیکال به مدت حداقل 93 ساعت برای بررسی رفتار قیمت…
22,500,000 تومان

دوره آنلاین سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه 2

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه دوم 90ساعت دوره‌ی آموزشی به همراه کوچینگ به همراه ۹۰ ساعت فیلم کلاس و…
22,500,000 تومان

دوره آنلاین سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه 1

دوره سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی گروه اول 90ساعت دوره‌ی آموزشی به همراه کوچینگ به همراه ۹۰ ساعت فیلم کلاس و…
22,500,000 تومان